Bilim Yaşam Okullarında Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır; öğrencinin öğrenme sürecinin farklı aşamalarında ne bildiğini, ne merak ettiğini ve ne öğrendiğini içeren süreç ve sonuca yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmeyi amaçlar.

Rehberlik sürecinde;

* Gözlem ve vaka kayıtları,
* Gelişim kontrol listeleri ve standart testler,
* Öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen gelişim raporları,
* Öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan rubrikler,

Akademik süreçte;

* Yazılı değerlendirme çalışmaları,
* Uygulamaya yönelik değerlendirme çalışmaları,
* Proje bazında değerlendirme çalışmaları,
* Sunum becerilerine yönelik değerlendirme çalışmaları,
* Hazır bulunuşluk ölçmeye yönelik deneme sınavları ve quizler,
* Konu Tarama Sınavları,
* Genel Tekrar Sınavları gibi yöntemler yoluyla yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler, veli bilgilendirme toplantıları, bireysel veli-öğretmen görüşmeleri ile ailelerle paylaşılır.

DETAYLI BİLGİ ALIN