Sağlıklı Yaşam Programı

"Sağlıklı birey sağlıklı toplum" mottosuyla yola çıktığımız programımız öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlar.

SANAT PROGRAMI

Amacımız, ‘’Doğada sanat, sağlıkla eşdeğer anlam taşır. Sanatın eksikliği de sağlıksızlıkla eşdeğerdir.’’ mottosundan yola çıkarak sanatın sağlıklı yaşamla bağlantısını kavramış bireyler yetiştirmektir. 

Müzik ve görsel sanatlar derslerinde de öğrencilerimiz ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda belirli branşlara yönlendirilirler. Ders saatlerinde kendi branşlarında profesyonelleşmelerini sağlama yolunda eğitim almaya devam ederler. Branşında özel yetenek sahibi öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından okul saati sonrası eğitilmeye devam ederler ya da profesyonel kurumlara yönlendirilirler.

SPOR PROGRAMI

Amacımız; çocuklarımızın en küçük yaşlardan itibaren spor aktiviteleri ile iç içe olarak kendi vücutlarını, fiziksel becerilerini tanımalarını sağlamak, bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek olmaktır.

İlkokulda fiziksel özelikleri, beceri ve istekleri göz önünde bulundurularak belirli spor branşlarına yönlendirilen öğrencilerimiz beden eğitimi dersinde kendi branşına gider ve çalışmalarına devam eder.

Branşlarında farklı başarılar gösteren öğrencilerimiz ilgili federasyonlarla yapılan çalışmalar ile ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanırlar. Amacımız sporda da üstün başarılara imza atan bireyler yetiştirmektir.

DETAYLI BİLGİ ALIN