Rehberlik Programı

Öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini tanımalarına, sahip oldukları yeteneklerin ve güçlü yanlarının farkına varmalarına ve bunları geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan rehberlik birimimiz önleyici ve destekleyici rehberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin akademik başarılarının takibi, rehberlik servisinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur.
Bu noktada öğrencilerimize yönelik;

1- Aday öğrencilere yönelik öğrenci tanıma çalışmaları,
2- Öğrencilerimizin okula başlangıç süreçlerinde okula uyumlarına yardım ve oryantasyon çalışmaları,
3- Gelişim Değerlendirme Test ve Envanter Çalışmaları,
4- Sınıf ortamı, dinlenme alanları, yemekhane, okul bahçesi, geziler gibi doğal yaşam alanlarında gözlemler,
5- Lise yılları boyunca kişisel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için her sınıf düzeyinde yapılandırılmış rehberlik ders saatleri,
6- Meslek seçimi konusunda grup çalışmaları, üniversitelere gezileri, kariyer günleri etkinliği, mezun öğrencilerle sohbet günleri, çeşitli meslek alanlarının duayenlerinin konuşmacı olarak davet edildiği paneller, 
7- Velilerimize yönelik seminer, panel, konferans, grup  ve atölye çalışmaları temel rehberlik hizmetlerimizi oluşturmaktadır.

SORUMLULUK BİLİNCİ PROGRAMIMIZ

Öğrencilerimizin kendisine yetebilen, kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirme bilinci geliştirmiş bireyler olarak yetiştirmelerini amaçlamaktayız.

DAVRANIŞ KÜLTÜRÜ PROGRAMI

Amacımız; sevgisini göstermeyi, başkalarının haklarına saygılı olmayı ama yeri geldiğinde hakkını aramayı bilen, değerin ve değerlinin farkında, davranışları ile çevresindekilere de örnek olan bireyler yetiştirmektir.

Selam vermek, hatır sormak, teşekkür etmek, birbirine yardımcı olmak gibi davranışları geliştirmek üzerine kurulu programda aslında kendi davranışlarımız ile öğrencilerimize örnek olmayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki, söylediklerimiz değil yaptıklarımızla onlara örnek oluyoruz.

DETAYLI BİLGİ ALIN