Bilişsel Beceriler Programı

Akademik gelişim sürecinde; eğitimde sistem düşüncesi, proje tabanlı öğrenme, tasarım odaklı düşünme yöntemlerini kullanarak oluşturduğumuz yoğun akademik program ve akademik koçluk sistemimiz ile öğrencilerimizi çok boyutlu eğitime ve hayata hazırlıyoruz. Rehberlik birimimiz öğrencilerimize, akademik gelişimlerini takip etmek ve kariyer seçenekleri içerisinden kendilerine en uygun olanını belirleyip, seçimlerini bu doğrultuda yapabilmeleri için çok yönlü bir hizmet vermektedir.

EĞİTİMDE SİSTEM DÜŞÜNCESİ
(SYSTEMS THINKING IN EDUCATION) NEDİR?

Sistem düşüncesi, herhangi bir parçanın detayına odaklanmak yerine, bütünü ve ilişkiler ağını görmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. Olaylar, bir örüntü içinde, zamanla açığa çıkar, kendini gösterir.

Sistem Dinamikleri, düşünmenin dili gibidir. Bir dil gibi aşama aşama, önceki öğrenmenin üzerine birşeyler daha koyarak, ilişkiler kurarak, öğrenilir. Başlangıçta sesler, sonra kelimeler, sonra cümleler ve sonunda hikayeler. Bir dil gibi çocuktan yetişkine her yaştan kişi tarafından kullanılabilir. Nasıl aynı harfleri, kelimeleri, cümle yapılarını her yaşta kullanıyorsak, sistem dinamikleri araçlarını da bu şekilde kullanırız.

PROJE TABANLI ÖĞRENME (PROJECT BASED LEARNING) NEDİR?

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin bilgiye ulaşma becerisi kazanmalarını  amaçlar. Böylece çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler  olarak yetiştirler. Hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler işbirliği içinde sınıf arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulurlar. 

Proje çalışmaları belirli bir dersin belirli bir konusunda yapılabileceği gibi, birkaç dersin ortak bir çalışma yaptığı disiplinler arası boyutta da yapılır. Projeler; yaratıcı drama etkinlikleri, oyunlar, görsel sanatlar ve bilim atölyelerimizde yapılacak çalışmalar, sunumlar ve öğrencilerimizin okul dışındaki yaşamlarıyla bağlantılar kurularak zenginleştirir.


 

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME(DESIGN THINKING) NEDİR?

Tasarım odaklı düşünme olarak tanımlanan metodoloji herhangi bir işi veya mesleği alışılmadık ve sıradışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür.                  

Mark Dziersk (Endüstriyel Tasarım Uzmanı)

Tasarım odaklı düşünme öğrencilerimize günlük hayatta çok da fazla sormadığımız ‘’NEDEN?’’ Ve ‘’NEDEN OLMASIN?’’ sorularını sordurmayı hedefler. "Neden bu sistem böyle çalışıyor, neden işleri böyle yapıyoruz, neden fikrimizi değiştirmeyelim?" gibi sorularla etrafımızda gerçekleşen olayları ya da işleri başka bir gözle görmeyi ve değişimi başlatmayı öngörür. 

Tasarım odaklı düşünme becerisini geliştirecek çalışmalar ile öğrencilerimizin karşılanmayan ihtiyaçların farkına varıp bunlardan yola çıkarak yeni ürünler geliştirmeye, yeni hizmet alanları oluşturmaya ve işleri farklı şekillerde ama daha etkili yapmanın yollarını aramaya istekli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİ

Öğrencilerimiz için kariyer planlamanın çok önemli olduğu süreçte;

*    Zaman Yönetimi
*    Farkındalık ve Hedef Belirleme
*    Motivasyon
*    Öz güven Geliştirme
*    İletişim Becerilerini Geliştirme
*    Performans Değerlendirme noktalarında öğrencilerimize yol göstermek amacıyla oluşturduğumuz Akademik Koçluk Sistemi’nde;
*  Öğrenci koçu ve öğrenci iki haftada bir ortak belirledikleri gün ve saatte düzenli olarak bir araya gelir. Öğrencinin akademik gelişiminin paylaşıldığı bu toplantılarda, rehber öğretmen tarafından düzenlenen çalışma programının takibi yapılır, ev çalışmalarının durumu, derslere katılım oranları gözden geçirilir, soru takip çizelgeleri incelenir, sınav sonuçları değerlendirilir. 
*    Periyodik toplantılarda yapılan akademik takip sonucunda öğrenci koçları rehberlik servisine ve veliye bilgi aktarımında bulunur. 
*    Gerekli görülen durumlarda rehber öğretmen ve öğrenci koçu birlikte öğrenciye yönelik  yeni bir çalışma başlatır.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK PROGRAMIMIZ

Öğrencilerimizin üniversiteye ve hayata hazırlandıkları dönemde ilgi, yetenek ve potansiyellerini doğru kullanmalarını sağlayacak yol haritaları oluşturabilmeleri için gerekli bilgi ve birikimler kazanmalarına özen göstermekteyiz.

Gelişimsel Rehberlik Programı kapsamında hazırlanan çalışmalar ile 11. ve 12. sınıflarda yoğun olmak üzere 9. sınıftan başlayarak tüm seviyelerde öğrencilerimizin üniversite sınavlarına (Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi) etkin olarak hazırlanabilmeleri amacıyla; güçlü akademik programlarımız ve psikolojik olarak destek olmayı öne alan rehberlik programlarımız yanında, üniversite ve yüksek öğretim programlarını tanıtma,  başvuru, tercih ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirme noktalarda da öğrencilerimizi destekliyoruz.

DETAYLI BİLGİ ALIN