Bilişsel Beceriler Programı

MATEMATİK LABORATUVARI PROGRAMI

Matematik dersinin bir parçası olan ve matematik dersi kazanımlarıyla bağlantılı geliştirilen programımızda öğrencilerimiz işledikleri konu ile ilgili yapılandırılmış matematik oyunları oynar.

Zamanla yarı yapılandırılmış oyunları tamamlar ya da kendi oyunlarını tasarlayıp, üretirler ve arkadaşları ile oynarlar.

FEN LABORATUVARI PROGRAMI

Fen Bilgisi dersinin bir parçası olan ve Fen Bilgisi dersi kazanımlarıyla bağlantılı geliştirilen programımızda öğrencilerimiz işledikleri konu ile bağlantılı deneyler ve gözlemler yaparlar.

Deneylerde gözlemci değil, uygulayıcıdırlar.

YARATICI DRAMA PROGRAMI

Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıfta branş derslerinde işlenen konularla ilişkilendirilmiş yaratıcı drama etkinliklerini sıklıkla yaparlar. Konu ile bağlantılı müze gezilerinde yaratıcı drama tekniklerini kullanarak gezinin amacını daha iyi kavrarlar.

Ayrıca belirli günler ve haftalarda haftanın önemini anlatan kısa gösteriler hazırlarlar.

3. sınıftan itibaren branş derslerinin kazanımlarını destekleyecek şekilde fen drama, matematik drama gibi seçmeli etkinlikler ile yaratıcı drama programı devam eder.

DETAYLI BİLGİ ALIN