BOYUT ATÖLYELERİ / Yaratıcı Drama ve Kukla Atölyesi

Yaratıcı Drama ve Kukla Atölyesi

Atölye Kazanımları

 • Yaşantılara dayalı öğrenmeyi geliştirmesi.
 • Estetik beğeni geliştirmesi.
 • Yaratıcılığını, hayal gücünü ve imgesel düşünme becerisi geliştirmesi.
 • Sanata ilgi duyması ve sanatın yaşamdaki önemini kavramasıResim Çerçevesi
 • Demokratik tutum ve davranışlarının gelişmesi.
 • Duygu ve düşüncelerini bedensel, sözel ve yazınsal olarak ifade etmesi.
 • Kendine ve başkalarına güven duyması.
 • Bedenine, duygularına, düşüncelerine, farklılıklara, toplumsal olaylara karşı duyarkı ve saygılı olması.
 • Sorunlara farklı açılardan bakması
 • Sorunlara yeni çözümler üretmesi.
 • Sorumluluk bilinci kazanması.
 • Kültürler arası etkileşimde bulunması.
 • Yaşama olumlu bir tutumla yaklaşması.
 • Yaşantılara dayalı öğrenmeyi geliştirmesi.