BOYUT ATÖLYELERİ / Fen Proje ve Eğlenceli Bilim Atölyesi

Fen Proje ve Eğlenceli Bilim Atölyesi

Fen bilimlerinde ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu deney yaparak öğretmedir. Aynı zamanda öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır. Deney sayesinde derste verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak öğrenilmesi kolaylaşmakta ve psiko-motor becerileri geliştirmektedir. Fen eğitiminde laboratuvar kullanmak öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır. Öğrenciye fen bilimlerini çekici hale getirme, bilimselliğin ne olduğunu öğretme noktasında da deneylerin mutlaka faydası olmaktadır.
Fen Bilgisi dersinin bir parçası olan ve Fen Bilgisi dersi kazanımlarıyla bağlantılı geliştirilen programımızda öğrencilerimiz işledikleri konu ile bağlantılı deneyler, gözlemler yaparlar. Deneylerde gözlemci değil, uygulayıcıdırlar.

İşleniş Aşamaları

  • Soruları düzenleme
  • Gözleme
  • Planlama
  • Verileri toplama
  • Verileri organize etme
  • Verileri yorumlama
  • Sunma